Gitte Seeberg, Administrerende direktør, AutoBranchen Danmark

Autobranchen trænger til et nyt og enkelt afgiftssystem

Det har endnu en gang været et godt, men også turbulent, år for autobranchen i Danmark. Regeringens forslag henover sommeren om at sænke registreringsafgiften, skabte en usikker og meget ustabil situation for landets bilhandlere.

Nogle brændte inde med et større lager af nye biler, de ikke kunne få solgt, fordi kunderne helt naturligt ville vente med at investere i familiens nye bil, til afgiftsnedsættelsen var vedtaget i Folketinget og efterfølgende slået igennem hos forhandlerne. Det betød, at bilsalget foretog en katastrofeopbremsning i august og september, og som brancheorganisation har AutoBranchen Danmark, der organiserer ca. 1.150 medlemmer med op imod 20.000 medarbejdere, desværre været vidne til, at denne kunstigt skabte interimsperiode, skabt af regeringens tidlige varsel om afgiftsnedsættelse og forbrugernes naturlige påholdenhed, har resulteret i, at nogle af de mindre forhandlere måtte dreje nøglen om, og lukke butikken. Det forhold er stærkt kritisabelt. Mange af branchens medlemmer klarede skærene, fordi de er godt polstrede på økonomien, men de mindre forhandlere, de nye og unge, og dem der ikke lige ligger på Alfavej, blev gidsler i det politiske spilfægteri. Det er uacceptabelt for alle, og klæder bestemt ikke regeringen.

Derfor må jeg på branchens vegne opfordre både den siddende og kommende regeringer til, at holde kortene tæt til kroppen, når der sker så markante ændringer i beskatningsforholdene på personbiler. Alt andet er utilstedeligt, og det skyldes især, at både bilforhandlerne og forbrugerne ikke kan leve med politiske markeringer, der har så store konsekvenser for enten forretningen eller privatøkonomien. For tænk hvis afgiftsnedsættelsen aldrig var blevet vedtaget. Så havde vi stået tilbage med en vingeskudt autobranche, der forsat ville have travlt med at slikke sårene. Sådan gik det heldigvis ikke. Men de tre måneder der gik fra de første politiske udmeldinger til registreringsafgiften endeligt blev sænket i Folketinget den 21. september, med virkning fra 3. oktober, var ikke værdig for nogen af parterne. Slet ikke for de autoforhandlere, som det nærmest ikke eksisterende bilsalg slog ud.

Men med afgiftsnedsættelsen kom der endelig langt om længe gang i bilsalget igen, og det positive udslag er, at alt i sol, måne og stjerner tegner til, at bilsalget i 2017 ikke bare flugter med den positive fremgang i 2016, men formentlig også overgår den, når stregen skal trækkes i sandet ved årsskiftet. De seneste sæsonkorrigerede tal, der dækker de tre første kvartaler af 2017, viser i hvert fald, at antallet af nyregistrerede personbiler er steget med sparsomme 0.2 procent. Ikke meget, men dog en redning på målstregen, idet at bilsalget i september måned var faldet med mere end 15 procent set i forhold til det tilsvarende tal fra sidste år.

AutoBranchen Danmark kan naturligvis kun bifalde, at registreringsafgiften er sænket så markant, at det kan mærkes på privatøkonomien. Det betyder alt andet lige, at forbrugerne får råd til bedre biler, ligesom Danmark som helhed får en mere moderne og mere teknologisk udviklet bilpark, især hvad angår mellemklassebilerne til børnefamilierne. Med afgiftsnedsættelsen er der nemlig ingen tvivl om, at forbrugerne kan erhverve sig biler, der udmærker sig ved et markant bedre og bredere sikkerhedsudstyr, og samtidig biler der honorerer de øgede miljøkrav mere optimalt med hensyn til benzinøkonomi og CO2-udledning. Det er bestemt en positiv udvikling, der kommer os alle sammen til gode, og ikke mindst en udvikling der tegner godt for fremtiden, både hvad angår miljøaspekterne og sundhedstilstanden.

Bifaldet til afgiftsnedsættelsen er dog omvendt heller ikke større, end at der stadig er plads til væsentlige forbedringer. Centralt står spørgsmålet om selve afgiftsstrukturen, hvor AutoBranchen Danmark efterlyser et mere objektivt, gennemsigtigt og transparent system. Et system der baseres på bilens benzinøkonomi, vægt og CO2-udslip, og en afgiftsstruktur der belønner de biler, der kan køre langt på literen, og straffer de bilmodeller der kun kan tilbagelægge korte afstande på en liter benzin. Ved et sådant enkelt og gennemsigtigt afgiftssystem får man automatisk indbygget en incitamentsstruktur, der gør at fremtidens bilkøbere, helt naturligt vil vælge den miljørigtige bil, der flugter med de politiske målsætninger i grøn omstilling, og tankegangen bag bæredygtighed og klimaforsvarlige investeringer. Her udmøntet i privatøkonomisk praksis. En win-win situation for alle, og et konkret eksempel på, hvordan både miljøhensyn og privatbilisme kan gå hånd i hånd, når det rigtige mindset sættes i spil.

Ingen tvivl om at det har været et hårdt år for branchen, med mange rutsjeture op og ned, forårsaget af de skiftende politiske udmeldinger og markeringer om den mulige afgiftsnedsættelse. Det har skabt uro, bekymring og ængstelse. Men nu ser det ud til, at hverdagen så småt er ved at finde sit naturlige leje. Det er der bestemt også behov for blandt medarbejderne i branchen, som kun akkurat igen er ved at finde sine ben at stå på. Derfor trænger branchen som helhed til en time-out, som minimum skal række frem til næste valg. Det er ønsket og målet i branchen, selvom afgiftsvilkårene for leasingbiler er en kilde til stadig irritation. Det helt afgørende spørgsmål er, hvorfor den nøjagtig samme bil kan udsættes for to vidt forskellige afgiftssystemer afhængig af, om bilen er købt eller leaset? Netop fordi registreringsafgiften på leasingbiler er så lav, som den er, bliver det et oplagt område for skattespekulation. For det første er det konkurrenceforvridende, og for det andet er det dårlig husholdningsøkonomi for statskassen.